Algemene voorwaarden / Huisregels

Algemene voorwaarden / Huisregels


Om alles in goede banen te leiden, heeft Oldtimer dag Burgum een aantal regels opgesteld die nageleefd dienen te worden.
Het gaat om algemene huisregels.
Hier volgen de huisregels:

 • Deelnemers hebben met auto, brommer of motor alleen toegang op vertoon van een door Oldtimer dag Burgum toegestuurde geldig toegangsbewijs.
 • Deelname is alleen mogelijk met voertuigen (auto, brommer of motor) tot en met bouwjaar 1987.
 • Na het tonen van het toegangsbewijs wordt een plek toegewezen door 1 van de vrijwilligers. (Zij zijn te herkennen aan de blauwe hesjes.) Een plaats reserveren kan helaas niet. Wilt u met meer voertuigen (vrienden) bij elkaar staan zorg dan dat u achter elkaar aan naar binnen rijdt.
 • Het is verboden de volgende zaken mee te nemen: drugs, vuurwerk, (vuur)wapens en gevaarlijke voorwerpen.
 • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de vrijwilligers. Zij zijn te herkennen aan de blauwe hesjes.
 • Het bijwonen van Oldtimer dag Burgum is geheel voor eigen risico.
 • U dient het voertuig van een deugdelijke verzekering te voorzien. De organisatie behoudt zich het recht voor om voertuigen te weigeren.
 • De organisatie en vrijwilligers van Oldtimer dag Burgum zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade ontstaan aan bezoekers en deelnemers, alsmede voor schade aan goederen van bezoekers en deelnemers.
 • Op vertoon van geldig inschrijfbewijs is er tussen 15.30 en 16.00u een vaantje op te halen bij Eetcafé ‘t Roodhert.
 • Na 16.30u zal het 1 richtingsverkeer zoals de borden aangeven weer van kracht zijn.
 • Om bodemverontreiniging door olie- of brandstoflekken te voorkomen, moeten onder lekkende voertuigen lekmatten aangebracht worden. Lekmatten mogen gebruikt worden als ze voor niet meer dan 10% vervuild zijn. De lekmatten moeten onmiddellijk na plaats inname verzwaard worden om het wegwaaien te voorkomen.
 • Inschrijving en deelname betekent kennisname van en akkoordverklaring met dit reglement. Alle deelnemers en ook hun medewerkers zijn dan ook gehouden aan dit reglement. Zij moeten de instructies, van de organisatie en vrijwilligers strikt opvolgen.
 • Bij eventuele geschillen zal de deelnemer zich zonder meer neerleggen bij de beslissing van 1 van de organisatoren. Niet naleving van het reglement kan onmiddellijke schorsing en verwijdering van het terrein tot gevolg hebben. Bij discussie is het reglement in de Nederlands recht van toepassing.

Bij vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met:
Organisatie van de Oldtimer dag Burgum
Info@oldtimerdagburgum.nl